Statens Jordbruksverk                                             3                     JO 45 SM 1703