Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Jordbrukssektorns produktionsvärde till producentpriser år 2016

1. Output value in the agricultural sector at producer prices in 2016

Län

Driftsinriktning

       Vegetabilier

 

        Fördelningsbara animalier

Summa

Jord-

brukets produktions

värde

Storlekgrupp åkermark

Totalt

varav

 

 

 

Totalt

varav

 

 

Heltidsjordbruk

 

Spannmål

Foder-grödor

Övriga grödor

 

 

Djur

(kött)

Animalisk. produkter

 

 

Fördelningsbara poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

617

171

185

260

 

196

106

89

812

..

Uppsala

1 291

549

459

283

 

518

227

290

1 809

..

Södermanlands

887

364

338

185

 

960

656

303

1 847

..

Östergötlands

1 983

706

656

621

 

1 971

864

1 107

3 954

..

Jönköpings

537

82

379

76

 

1 282

515

767

1 819

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

287

44

212

31

 

659

328

331

946

..

Kalmar

1 183

245

613

325

 

2 375

1 158

1 216

3 558

..

Gotlands

984

218

344

423

 

837

392

446

1 821

..

Blekinge

466

68

112

286

 

623

502

122

1 089

..

Skåne

7 257

1 715

1 339

4 203

 

3 751

2 423

1 328

11 007

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Hallands

1 284

272

515

497

 

1 731

904

827

3 015

..

Västra Götalands

3 769

1 252

1 640

877

 

3 891

2 216

1 675

7 660

..

Värmlands

630

147

363

120

 

577

373

204

1 206

..

Örebro

779

316

325

137

 

598

278

320

1 377

..

Västmanlands

839

319

273

248

 

411

265

145

1 250

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

436

79

173

184

 

308

139

169

744

..

Gävleborgs

396

64

258

74

 

431

185

246

827

..

Västernorrlands

258

14

197

46

 

304

112

193

562

..

Jämtlands

238

9

200

29

 

306

114

192

543

..

Västerbottens

339

28

253

57

 

515

167

348

854

..

Norrbottens

212

12

118

82

 

252

104

148

464

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 658

3 892

2 899

2 867

 

147

135

13

9 805

..

Trädgårdsväxter

3 485

60

41

3 384

 

25

21

4

3 511

..

Jordbruks- och trädgårdsväxter

1 930

237

141

1 551

 

87

75

12

2 016

..

Mjölkkor

2 544

516

1 917

111

 

9 240

1 653

7 587

11 784

..

Köttdjur

1 826

270

1 516

40

 

2 584

2 581

3

4 410

..

får

212

17

187

8

 

168

156

11

379

..

Svin

490

273

131

85

 

3 192

3 192

0

3 682

..

Övrig husdjursskötsel

963

305

522

136

 

4 225

1 906

2 319

5 188

..

Blandat jordbruk

2 930

1 067

1 077

786

 

2 816

2 302

514

5 746

..

- mest växtodling

1 271

454

384

433

 

889

739

150

2 160

..

- mest husdjur

1 659

612

693

353

 

1 927

1 563

364

3 586

..

Småbruk

634

38

521

75

 

11

9

2

645

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

1 249

0

5

1 244

 

2 421

1 538

883

3 670

..

2,1- 5,0

295

6

129

160

 

189

91

98

484

..

5,1- 10,0

652

38

418

196

 

253

215

39

905

..

10,1- 20,0

1 151

127

687

337

 

481

372

109

1 631

..

20,1- 30,0

959

176

532

251

 

495

355

140

1 453

..

30,1- 50,0

1 861

407

873

581

 

1 346

838

508

3 207

..

50,1- 100,0

4 240

1 141

1 750

1 349

 

3 811

1 997

1 814

8 051

..

100,1-

14 264

4 780

4 557

4 926

 

13 500

6 625

6 875

27 764

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltidsjordbruk

20 216

5 611

6 389

8 217

 

21 681

11 250

10 431

41 898

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fördelningsbara poster

24 671

6 675

8 951

9 045

 

22 495

12 029

10 466

47 166

47 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej fördelningsbara poster

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Hästar

.

.

.

.

 

500

500

 

500

500

Kennlar, vilthägn, renkött, 

.

.

.

.

 

668

668

.

668

668

Honung och minkskinn

.

.

.

.

 

460

.

460

460

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

24 671

6 675

8 951

9 045

 

24 123

13 197

10 926

48 794

48 794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

.

.

.

.

 

.

.

.

.

3 624

Sekundära aktiviteter

.

.

.

.

 

.

.

.

.

2 768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbrukets produktionsvärde

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

55 186