Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2016 i miljoner kronor samt preliminär utveckling för åren 2016–2017, index 2016=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2016 in million SEK and a second estimate for 2017, index 2016=100

Kod

EAA

Värde
2016

Prognos för utvecklingen

2017

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

6 675

109,5

97,4

106,6

02

Industrigrödor

1 805

118,9

96,2

114,4

03

Foderväxter

8 951

99,5

105,8

105,2

04

Köks- och plantskoleväxter

4 410

97,8

95,6

93,5

05

Potatis

1 959

99,3

96,0

95,3

06

Frukt och bär

770

79,5

119,6

95,1

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

106

99,9

110,0

109,9

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

24 677

102,7

100,4

103,1

11

Djur

14 066

102,9

99,9

102,8

12

Animaliska produkter

11 287

97,7

119,2

116,5

13

Animalieproduktion (11+12)

25 354

100,6

108,3

108,9

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

50 030

101,6

104,4

106,0

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 624

89,8

102,9

92,4

16

Jordbrukets produktion (14+15)

53 654

100,8

104,3

105,1

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 768

106,4

102,9

109,5

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

56 423

101,1

104,2

105,3

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

40 879

99,0

103,1

102,1

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

15 543

106,5

106,9

113,9

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

10 082

99,7

102,0

101,7

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 461

119,2

114,4

136,3

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 374

.

.

102,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 957

.

.

97,6

26

Faktorinkomst (22+25)

14 419

.

.

112,3

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 045

.

.

115,4

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 898

.

.

101,0

29

Räntekostnader

1 837

.

.

99,2

30

Ränteintäkter

474

.

.

99,2

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

6 785

.

.

124,8

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

58,3

.

.

97,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,2

.