Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1802

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
2006-2017
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket ökade med 10 % 2017

Jordbrukssektorns produktionsvärde, i löpande baspriser, ökade med 5,6 miljarder kronor eller 10 % år 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 62,3 miljarder kronor. Värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 11 % eller 2,8 miljarder kronor medan värdet av animalieproduktionen ökade med knappt 2,3 miljarder kronor eller 9 %. Vidare ökade värdet av både jordbrukstjänster och så kallade sekundära icke jordbruksaktiviteter.

Mjölk var den produkt som stod för det största ökningen i produktionsvärde. Efter ett par år med lägre avräkningspris steg mjölkpriset med närmare 25 % under 2017 jämfört med 2016. Produktionsvärdet för mjölk ökade med 22 % eller motsvarande 2 miljarder kronor och låg därmed i nivå med produktionsvärdet år 2014.

Stora kostnadsökningar

Samtidigt som produktionsvärdet ökade, ökade även kostnaderna för insatsvaror och tjänster med 2,8 miljarder kronor eller 7 % jämfört med 2016. Kostnaderna för i stort sett samtliga insatsvaror och tjänster ökade, undantaget handelsgödsel. Totalt uppgick kostnaderna för insatsvaror och tjänster till 43,8 miljarder kronor. Till detta kan läggas att även kostnaderna för löner och kapitalförslitning ökade.

Bästa ekonomiska resultatet på 10 år

De ökade kostnaderna till trots, bidrog det ökade produktionsvärdet till att faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrende, räntor samt eget kapital och arbete, ökade med 16 % eller 2,4 miljarder kronor och uppgick till 16,9 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, ökade med 30 % eller 2,0 miljarder kronor och uppgick till 8,9 miljarder kronor. Det ekonomiska resultatet 2017 var därmed det bästa sedan 2007 både i löpande priser och om hänsyn tas till inflationen.