Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2006–2011 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2006–2011 at basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 191

9 171

6 508

4 703

6 621

7 151

- vete

2 069

4 267

2 928

2 252

3 631

3 571

- råg

119

250

210

166

170

204

- korn

1 040

2 810

2 036

1 417

1 792

2 190

- havre

720

1 362

1 033

636

785

993

- annan spannmål1

244

482

301

232

244

193

Industrigrödor

1 292

1 427

1 439

1 588

1 691

1 842

- oljeväxter

499

686

804

787

1 036

1 042

- proteingrödor

107

135

88

127

163

190

- sockerbetor

663

590

533

662

484

600

- andra industrigrödor

24

16

13

12

8

10

Foderväxter

5 027

6 311

6 696

7 042

7 783

7 928

Köks- och plantskoleväxter

3 210

3 104

2 922

3 218

3 450

3 964

- färska grönsaker

1 767

1 542

1 342

1 495

1 683

2 006

- blommor och växter2

1 442

1 562

1 580

1 723

1 767

1 958

Potatis

1 720

1 716

1 806

1 641

1 919

1 457

Frukt och bär

484

527

535

453

519

698

Andra växter och vegetabiliska produkter

47

56

73

78

84

90

Vegetabilieproduktion

15 971

22 313

19 979

18 723

22 067

23 130

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 603

9 589

10 970

10 794

10 983

11 329

- nötkreatur

3 868

3 756

4 130

4 030

4 343

4 519

- svin

3 409

3 397

3 915

3 926

3 838

3 797

- hästar

597

610

689

650

538

569

- får och getter

174

178

185

205

210

232

- fjäderfä

930

1 019

1 353

1 283

1 361

1 481

- andra djur

625

629

697

700

692

731

Animaliska produkter

11 185

10 712

12 555

10 633

11 984

12 520

- mjölk

9 470

9 114

10 724

8 814

9 956

10 238

- ägg

928

980

1 294

1 361

1 445

1 678

- andra animaliska produkter

787

618

538

459

583

604

Animalieproduktion

20 788

20 302

23 525

21 428

22 967

23 849

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

36 759

42 614

43 504

40 151

45 033

46 979

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Jordbrukets produktion

39 193

45 115

46 206

42 797

47 562

49 698

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

Jordbrukssektorns produktion

42 830

48 825

50 065

45 934

51 304

53 428


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)