Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2012–2017, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2012–2017, million SEK

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

25 794

23 554

25 200

26 040

24 879

27 717

Värdet av animalieproduktion

23 557

25 378

25 231

24 871

25 402

27 660

Intäkter från jordbrukstjänster

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 923

3 529

2 925

3 388

2 768

3 098

Totalt produktionsvärde

55 066

55 517

56 585

57 494

56 673

62 265

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

39 453

41 453

41 117

40 197

41 017

43 772

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 613

14 064

15 468

17 298

15 656

18 493

- Kapitalförslitning

9 597

9 647

9 690

9 906

10 062

10 350

Förädlingsvärde netto till baspris

6 016

4 417

5 777

7 392

5 594

8 143

+ Övriga produktionssubventioner

9 178

9 242

9 223

8 383

8 915

8 748

Faktorinkomst

15 194

13 659

15 001

15 775

14 509

16 891

- Löner och kollektiva avgifter

2 996

3 102

3 180

3 296

3 374

3 495

Driftsöverskott netto

12 197

10 557

11 821

12 480

11 136

13 396

- Arrende- och hyreskostnader

2 565

2 667

2 872

2 826

2 898

3 132

- Nettoräntekostnader

2 788

2 688

2 205

1 453

1 362

1 359

Företagsinkomst

6 844

5 202

6 744

8 201

6 875

8 906