Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2012–2017 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2012–2017 at basic prices, million SEK

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 457

6 557

7 286

7 129

6 675

7 353

- vete

4 177

2 767

4 171

3 998

3 670

4 218

- råg

233

171

195

161

118

174

- korn

2 665

2 413

1 878

1 878

1 807

2 029

- havre

1 117

1 042

764

825

874

735

- annan spannmål1

265

164

277

267

205

197

Industrigrödor

1 976

1 773

1 755

1 755

1 799

2 068

- oljeväxter

1 264

1 009

912

1 139

944

1 199

- proteingrödor

185

219

216

315

338

356

- sockerbetor

518

535

612

292

506

500

- andra industrigrödor

8

9

15

9

11

12

Foderväxter

8 279

8 039

9 378

9 783

9 155

10 585

Köks- och plantskoleväxter

4 333

4 237

4 381

4 340

4 429

4 743

- färska grönsaker

2 136

2 186

2 214

2 182

2 222

2 381

- blommor och växter2

2 197

2 051

2 167

2 158

2 207

2 362

Potatis

1 838

2 031

1 558

2 135

1 932

1 970

Frukt och bär

828

824

731

793

770

865

Andra växter och vegetabiliska produkter

85

92

111

104

119

133

Vegetabilieproduktion

25 794

23 554

25 200

26 040

24 879

27 717

 

 

 

 

 

 

 

Djur

11 324

12 122

12 088

13 190

14 060

14 353

- nötkreatur

4 427

4 756

5 136

6 083

6 401

6 471

- svin

3 953

4 284

3 912

3 941

4 290

4 395

- hästar

553

527

499

510

503

527

- får och getter

236

219

233

250

257

284

- fjäderfä

1 443

1 624

1 646

1 752

1 921

1 996

- andra djur

711

712

663

654

688

679

Animaliska produkter

12 233

13 256

13 143

11 681

11 342

13 307

- mjölk

9 761

10 568

10 882

9 364

8 960

10 943

- ägg

1 764

1 831

1 595

1 752

1 911

1 862

- andra animaliska produkter

709

858

665

565

471

503

Animalieproduktion

23 557

25 378

25 231

24 871

25 402

27 660

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

49 351

48 932

50 431

50 911

50 280

55 377

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

Jordbrukets produktion

52 143

51 989

53 660

54 106

53 905

59 168

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 923

3 529

2 925

3 388

2 768

3 098

Jordbrukssektorns produktion

55 066

55 517

56 585

57 494

56 673

62 265


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)