Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2006–2011 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2006–2011 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 734

8 235

8 327

8 124

6 621

7 171

- vete

3 442

4 046

3 642

3 875

3 631

3 773

- råg

151

172

218

282

170

183

- korn

1 588

2 377

2 655

2 402

1 792

2 080

- havre

1 089

1 121

1 409

1 188

785

951

- annan spannmål1

464

519

404

378

244

184

Industrigrödor

1 524

1 467

1 553

1 936

1 691

1 736

- oljeväxter

849

837

967

1 163

1 036

935

- proteingrödor

134

101

96

178

163

180

- sockerbetor

536

523

483

589

484

610

- andra industrigrödor

6

6

6

6

8

11

Foderväxter

5 935

6 886

6 936

7 428

7 783

7 691

Köks- och plantskoleväxter

3 945

3 138

3 080

3 313

3 450

4 097

- färska grönsaker

2 429

1 507

1 483

1 627

1 683

2 123

- blommor och växter2

1 516

1 631

1 597

1 687

1 767

1 974

Potatis

1 962

1 900

1 926

1 979

1 919

2 058

Frukt och bär

727

604

480

456

519

757

Andra växter och vegetabiliska produkter

60

66

80

92

84

90

Vegetabilieproduktion

20 888

22 296

22 382

23 327

22 067

23 600

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 576

10 563

10 476

10 551

10 983

10 737

- nötkreatur

4 127

4 031

3 840

4 283

4 343

4 212

- svin

3 717

3 806

3 868

3 570

3 838

3 710

- hästar

521

509

552

507

538

560

- får och getter

189

191

187

206

210

231

- fjäderfä

1 249

1 268

1 287

1 283

1 361

1 363

- andra djur

773

758

742

703

692

661

Animaliska produkter

12 971

12 362

12 361

12 189

11 984

11 956

- mjölk

10 853

10 317

10 336

10 233

9 956

9 883

- ägg

1 282

1 239

1 330

1 357

1 445

1 507

- andra animaliska produkter

836

807

695

599

583

566

Animalieproduktion

23 546

22 925

22 837

22 740

22 967

22 693

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

44 434

45 221

45 219

46 067

45 033

46 293

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 840

2 840

2 897

2 762

2 528

2 706

Jordbrukets produktion

47 274

48 061

48 116

48 830

47 562

48 999

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 904

3 884

3 977

3 204

3 743

3 556

Jordbrukssektorns produktion

51 178

51 945

52 093

52 034

51 304

52 555


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)