Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2012–2017 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2012–2017 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 770

7 489

9 077

9 753

8 624

9 509

- vete

3 896

3 177

5 267

5 620

4 859

5 673

- råg

203

204

250

216

147

205

- korn

2 459

2 786

2 331

2 554

2 330

2 489

- havre

983

1 147

888

996

1 035

899

- annan spannmål1

230

174

340

366

254

243

Industrigrödor

1 888

1 999

2 043

2 001

1 908

2 244

- oljeväxter

1 142

1 166

1 149

1 275

974

1 316

- proteingrödor

170

253

269

429

436

437

- sockerbetor

566

569

616

288

487

481

- andra industrigrödor

9

10

9

8

10

10

Foderväxter

7 936

7 691

8 770

9 087

8 146

8 618

Köks- och plantskoleväxter

4 544

4 441

4 461

4 245

4 336

4 457

- färska grönsaker

2 326

2 380

2 321

2 122

2 181

2 217

- blommor och växter2

2 218

2 061

2 140

2 123

2 155

2 240

Potatis

1 970

2 096

1 978

1 985

2 087

2 044

Frukt och bär

844

901

692

819

729

832

Andra växter och vegetabiliska produkter

82

88

104

97

104

104

Vegetabilieproduktion

25 034

24 704

27 124

27 986

25 935

27 808

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 104

10 215

10 354

10 478

10 660

10 861

- nötkreatur

4 038

4 007

4 101

4 172

4 191

4 229

- svin

3 327

3 428

3 446

3 371

3 380

3 499

- hästar

548

523

495

506

499

523

- får och getter

222

195

209

218

210

233

- fjäderfä

1 321

1 414

1 514

1 634

1 790

1 801

- andra djur

649

648

590

577

590

577

Animaliska produkter

12 116

12 316

12 459

12 763

12 683

12 418

- mjölk

9 956

10 040

10 199

10 507

10 266

10 030

- ägg

1 587

1 677

1 578

1 655

1 811

1 788

- andra animaliska produkter

574

598

682

601

606

600

Animalieproduktion

22 221

22 530

22 813

23 240

23 343

23 279

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

47 255

47 234

49 937

51 227

49 277

51 087

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 694

2 901

3 037

3 008

3 482

3 540

Jordbrukets produktion

49 949

50 136

52 974

54 235

52 759

54 627

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 742

3 315

2 737

3 131

2 518

2 741

Jordbrukssektorns produktion

52 691

53 451

55 711

57 365

55 277

57 367


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)