Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2006–2011 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2006–2011 at basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 557

2 013

1 954

1 812

2 280

2 318

Energi

3 593

3 632

4 225

3 688

3 928

4 158

- elektricitet

1 237

1 222

1 361

1 342

1 420

1 398

- andra bränslen och drivmedel

2 356

2 409

2 864

2 346

2 507

2 760

Handelsgödsel

2 136

2 618

3 555

3 176

2 657

2 754

Växtskyddsmedel

605

746

761

829

858

835

Veterinärkostnader

329

331

357

350

375

361

Djurfoder

7 998

10 139

10 614

10 594

11 002

11 535

- köpt från andra jordbruksföretag

1 193

1 650

1 556

1 582

1 865

1 793

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 559

3 816

4 874

4 970

4 388

5 025

- producerat och konsumerat inom företaget

3 247

4 673

4 185

4 042

4 750

4 717

Underhåll av maskiner och utrustning

2 157

2 197

2 317

2 331

2 565

2 687

Underhåll av byggnader

709

736

776

725

786

965

Jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Indirekt mätta finansiella tjänster

309

392

529

603

459

517

Andra varor och tjänster

7 665

8 091

8 455

8 227

9 103

9 245

Total insatsförbrukning

29 492

33 395

36 244

34 981

36 540

38 094