Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2012–2017 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2012–2017 at basic prices, million SEK

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 519

2 675

2 465

2 406

2 625

2 859

Energi

4 276

4 244

4 193

3 861

3 881

4 121

- elektricitet

1 247

1 329

1 170

1 077

1 177

1 251

- andra bränslen och drivmedel

3 029

2 915

3 023

2 784

2 704

2 870

Handelsgödsel

2 749

2 792

2 876

2 859

2 988

2 859

Växtskyddsmedel

902

920

1 047

1 072

1 026

1 110

Veterinärkostnader

347

349

319

306

325

348

Djurfoder

12 458

13 351

12 686

12 306

11 941

13 262

- köpt från andra jordbruksföretag

1 968

1 910

2 023

2 074

1 941

2 302

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 225

6 264

5 576

4 958

4 992

4 963

- producerat och konsumerat inom företaget

5 264

5 178

5 087

5 274

5 008

5 997

Underhåll av maskiner och utrustning

2 615

2 719

2 882

2 795

2 964

3 032

Underhåll av byggnader

915

866

910

858

890

928

Jordbrukstjänster

2 792

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

Indirekt mätta finansiella tjänster

682

709

743

765

765

765

Andra varor och tjänster

9 198

9 773

9 767

9 773

9 990

10 698

Total insatsförbrukning

39 453

41 453

41 117

40 197

41 017

43 772