Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2006–2011 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2006–2011 at constant (2010) basic prices,
million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 920

2 254

1 853

1 707

2 280

2 180

Energi

4 225

4 239

4 201

4 011

3 928

3 837

- elektricitet

1 448

1 441

1 432

1 395

1 420

1 376

- andra bränslen och drivmedel

2 778

2 798

2 769

2 616

2 507

2 461

Handelsgödsel

2 323

2 648

2 224

2 514

2 657

2 262

Växtskyddsmedel

723

824

692

698

858

864

Veterinärkostnader

392

380

372

356

375

358

Djurfoder

10 549

10 667

10 596

11 507

11 002

10 662

- köpt från andra jordbruksföretag

1 554

1 814

1 421

1 560

1 865

1 611

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 637

4 194

4 453

4 901

4 388

4 516

- producerat och konsumerat inom företaget

4 357

4 660

4 722

5 045

4 750

4 535

Underhåll av maskiner och utrustning

2 479

2 428

2 477

2 387

2 565

2 638

Underhåll av byggnader

822

798

810

754

786

940

Jordbrukstjänster

2 840

2 840

2 897

2 762

2 528

2 706

Indirekt mätta finansiella tjänster

367

473

557

479

459

523

Andra varor och tjänster

8 228

8 470

8 712

8 401

9 103

8 814

Total insatsförbrukning

34 867

36 022

35 391

35 576

36 540

35 785