Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2012–2017 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2012–2017 at constant (2010) basic prices,
million SEK

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 184

2 332

2 212

2 178

2 420

2 701

Energi

3 871

3 954

3 968

3 938

4 063

4 013

- elektricitet

1 309

1 403

1 283

1 236

1 305

1 312

- andra bränslen och drivmedel

2 562

2 551

2 685

2 702

2 758

2 700

Handelsgödsel

2 325

2 614

2 543

2 433

2 982

2 784

Växtskyddsmedel

932

962

1 026

981

925

965

Veterinärkostnader

328

324

285

263

278

291

Djurfoder

11 125

12 022

11 676

11 482

11 118

11 954

- köpt från andra jordbruksföretag

1 711

1 577

1 753

1 806

1 749

2 048

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 542

5 172

4 834

4 318

4 498

4 414

- producerat och konsumerat inom företaget

4 873

5 273

5 088

5 358

4 870

5 492

Underhåll av maskiner och utrustning

2 582

2 674

2 782

2 651

2 782

2 786

Underhåll av byggnader

873

819

853

795

817

835

Jordbrukstjänster

2 694

2 901

3 037

3 008

3 482

3 540

Indirekt mätta finansiella tjänster

615

640

640

649

719

796

Andra varor och tjänster

8 631

9 183

9 106

9 031

9 088

9 464

Total insatsförbrukning

36 160

38 425

38 127

37 409

38 673

40 130