Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2006–2011, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2006–2011, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

15 971

22 313

19 979

18 723

22 067

23 130

Värdet av animalieproduktion

20 788

20 302

23 525

21 428

22 967

23 849

Intäkter från jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

Totalt produktionsvärde

42 830

48 825

50 065

45 934

51 304

53 428

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 492

33 395

36 244

34 981

36 540

38 094

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 338

15 429

13 821

10 953

14 764

15 334

- Kapitalförslitning

7 304

7 706

8 212

8 705

8 920

9 303

Förädlingsvärde netto till baspris

6 034

7 723

5 608

2 249

5 845

6 031

+ Övriga produktionssubventioner

8 573

9 016

9 419

9 539

9 309

9 351

Faktorinkomst

14 607

16 740

15 027

11 787

15 154

15 383

- Löner och kollektiva avgifter

2 426

2 449

2 472

2 714

2 804

2 865

Driftsöverskott netto

12 181

14 291

12 556

9 073

12 350

12 518

- Arrende- och hyreskostnader

1 761

1 950

2 003

2 082

2 314

2 471

- Nettoräntekostnader

2 341

2 556

2 328

1 970

1 678

2 695

Företagsinkomst

8 078

9 785

8 225

5 021

8 358

7 352