Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2017 i miljoner kronor samt prognos för utvecklingen för åren 2017–2018, index 2017=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2017 in million SEK and a first estimate for 2018, index 2017=100


Kod

EAA

Värde
2017

Prognos för utvecklingen

2018

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

7 353

53,2

158,2

84,2

02

Industrigrödor

2 068

61,7

112,8

69,6

03

Foderväxter

10 585

60,5

136,8

82,7

04

Köks- och plantskoleväxter

4 743

87,9

111,0

97,6

05

Potatis

1 970

79,1

129,1

102,2

06

Frukt och bär

865

111,9

83,2

93,09

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

133

61,9

128,9

79,8

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

27 717

66,3

130,3

86,4

11

Djur

14 353

104,5

96,2

100,6

12

Animaliska produkter

13 307

96,9

97,6

94,6

13

Animalieproduktion (11+12)

27 660

100,9

96,9

97,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

55 377

83,5

110,2

92,0

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 791

98,0

101,0

99,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

59 168

84,5

109,5

92,5

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 098

93,9

100,0

93,9

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

62 265

84,9

108,9

92,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

43 772

95,6

110,0

105,2

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

18 493

59,7

104,8

62,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

10 350

100,0

102,2

102,2

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

8 143

8,5

143,0

12,2

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 495

.

.

102,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 748

.

.

109,5

26

Faktorinkomst (22+25)

16 891

.

.

62,6

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

13 396

.

.

52,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

3 132

.

.

104,0

29

Räntekostnader

1 771

.

.

97,0

30

Ränteintäkter

412

.

.

99,6

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 906

.

.

27,4

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

 

.

.

97,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,5

.