Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2017 i miljoner kronor samt preliminär utveckling mellan åren 2017–2018, index 2017=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2017 in million SEK and a second estimate for 2018, index 2017=100


Kod

EAA

Värde
2017

Preliminär utveckling

2018

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

7 353

53,5

157,8

84,4

02

Industrigrödor

2 068

62,6

112,5

70,4

03

Foderväxter

10 585

75,9

135,8

103,0

04

Köks- och plantskoleväxter

4 743

90,3

108,1

97,6

05

Potatis

1 970

85,4

128,5

109,7

06

Frukt och bär

865

111,9

83,2

93,1

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

133

62,0

128,7

79,8

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

27 717

73,1

129,6

94,8

11

Djur

14 353

104,0

96,3

100,2

12

Animaliska produkter

13 307

98,6

97,7

96,3

13

Animalieproduktion (11+12)

27 660

101,4

96,9

98,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

55 377

87,3

110,6

96,5

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 791

98,0

101,0

99,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

59 168

87,9

109,9

96,7

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 098

93,9

100,0

93,9

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

62 265

88,2

109,4

96,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

43 772

98,3

111,2

109,3

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

18 493

64,5

103,0

66,4

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

10 350

100,0

102,2

102,2

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

8 143

19,3

108,3

20,9

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 495

.

.

102,0

25

Övriga produktionssubventioner

8 748

.

.

109,5

26

Faktorinkomst (22+25)

16 891

.

.

66,8

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

13 396

.

.

57,6

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

3 132

.

.

104,0

29

Räntekostnader

1 771

.

.

99,1

30

Ränteintäkter

412

.

.

99,6

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 906

.

.

35,0

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

.

.

.

97,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,5

.