Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2007–2012 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2007–2012 at basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 171

6 508

4 703

6 621

7 151

8 457

- vete

4 267

2 928

2 252

3 631

3 571

4 177

- råg

250

210

166

170

204

233

- korn

2 810

2 036

1 417

1 792

2 190

2 665

- havre

1 362

1 033

636

785

993

1 117

- annan spannmål1

482

301

232

244

193

265

Industrigrödor

1 427

1 439

1 588

1 691

1 842

1 976

- oljeväxter

686

804

787

1 036

1 042

1 264

- proteingrödor

135

88

127

163

190

185

- sockerbetor

590

533

662

484

600

518

- andra industrigrödor

16

13

12

8

10

8

Foderväxter

6 311

6 696

7 042

7 783

7 928

8 279

Köks- och plantskoleväxter

3 104

2 922

3 218

3 450

3 964

4 333

- färska grönsaker

1 542

1 342

1 495

1 683

2 006

2 136

- blommor och växter2

1 562

1 580

1 723

1 767

1 958

2 197

Potatis

1 716

1 806

1 641

1 919

1 457

1 838

Frukt och bär

527

535

453

519

698

828

Andra växter och vegetabiliska produkter

56

73

78

84

90

85

Vegetabilieproduktion

22 313

19 979

18 723

22 067

23 130

25 794

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 589

10 970

10 794

10 983

11 329

11 324

- nötkreatur

3 756

4 130

4 030

4 343

4 519

4 427

- grisar

3 397

3 915

3 926

3 838

3 797

3 953

- hästar

610

689

650

538

569

553

- får och getter

178

185

205

210

232

236

- fjäderfä

1 019

1 353

1 283

1 361

1 481

1 443

- andra djur

629

697

700

692

731

711

Animaliska produkter

10 712

12 555

10 633

11 984

12 520

12 233

- mjölk

9 114

10 724

8 814

9 956

10 238

9 761

- ägg

980

1 294

1 361

1 445

1 678

1 764

- andra animaliska produkter

618

538

459

583

604

709

Animalieproduktion

20 302

23 525

21 428

22 967

23 849

23 557

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

42 614

43 504

40 151

45 033

46 979

49 351

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Jordbrukets produktion

45 115

46 206

42 797

47 562

49 698

52 143

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

Jordbrukssektorns produktion

48 825

50 065

45 934

51 304

53 428

55 066


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)