Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2013–2018, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2013–2018, million SEK

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

23 554

25 200

25 958

24 722

27 643

26 462

Värdet av animalieproduktion

25 378

25 231

24 929

25 430

27 681

27 307

Intäkter från jordbrukstjänster

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

3 883

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 529

2 925

3 388

2 768

3 098

2 772

Totalt produktionsvärde

55 517

56 585

57 470

56 544

62 212

60 424

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

41 453

41 117

40 180

40 997

43 584

45 914

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 064

15 468

17 290

15 546

18 629

14 510

- Kapitalförslitning

9 575

9 679

9 878

10 131

10 480

11 068

Förädlingsvärde netto till baspris

4 489

5 789

7 412

5 415

8 148

3 442

+ Övriga produktionssubventioner

9 242

9 223

8 440

8 923

8 910

9 686

Faktorinkomst

13 731

15 012

15 852

14 337

17 058

13 128

- Löner och kollektiva avgifter

3 102

3 180

3 296

3 374

3 495

3 521

Driftsöverskott netto

10 629

11 833

12 557

10 964

13 563

9 606

- Arrende- och hyreskostnader

2 667

2 872

2 826

2 898

3 132

3 280

- Nettoräntekostnader

2 688

2 205

1 467

1 404

1 416

1 338

Företagsinkomst

5 274

6 756

8 264

6 662

9 015

4 988