Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2013–2018 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2013–2018 at basic prices, million SEK

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 557

7 286

7 072

6 588

7 278

5 834

- vete

2 767

4 171

3 960

3 599

4 182

2 938

- råg

171

195

160

117

172

160

- korn

2 413

1 878

1 905

1 815

2 045

1 947

- havre

1 042

764

779

855

684

660

- annan spannmål1

164

277

268

203

195

129

Industrigrödor

1 773

1 755

1 761

1 795

2 118

1 477

- oljeväxter

1 009

912

1 143

939

1 190

781

- proteingrödor

219

216

317

339

356

202

- sockerbetor

535

612

292

506

559

482

- andra industrigrödor

9

15

9

11

12

12

Foderväxter

8 039

9 378

9 783

9 155

10 585

10 838

Köks- och plantskoleväxter

4 237

4 381

4 340

4 429

4 743

5 104

- färska grönsaker

2 186

2 214

2 182

2 222

2 381

2 642

- blommor och växter2

2 051

2 167

2 158

2 207

2 362

2 462

Potatis

2 031

1 558

2 105

1 865

1 924

2 142

Frukt och bär

824

731

793

770

865

958

Andra växter och vegetabiliska produkter

92

111

104

119

130

109

Vegetabilieproduktion

23 554

25 200

25 958

24 722

27 643

26 462

 

 

 

 

 

 

 

Djur

12 122

12 088

13 194

14 062

14 349

14 296

- nötkreatur

4 756

5 136

6 083

6 402

6 478

6 345

- grisar

4 284

3 912

3 943

4 292

4 397

4 453

- hästar

527

499

510

503

527

552

- får och getter

219

233

249

256

283

304

- fjäderfä

1 624

1 646

1 752

1 921

1 984

1 959

- andra djur

712

663

657

688

679

683

Animaliska produkter

13 256

13 143

11 735

11 367

13 332

13 012

- mjölk

10 568

10 882

9 392

8 959

10 943

10 479

- ägg

1 831

1 595

1 778

1 937

1 886

1 999

- andra animaliska produkter

858

665

565

471

503

533

Animalieproduktion

25 378

25 231

24 929

25 430

27 681

27 307

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

48 932

50 431

50 887

50 151

55 324

53 769

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

3 883

Jordbrukets produktion

51 989

53 660

54 082

53 775

59 115

57 652

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 529

2 925

3 388

2 768

3 098

2 772

Jordbrukssektorns produktion

55 517

56 585

57 470

56 544

62 212

60 424


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)