Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2007–2012 till 2015 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2007–2012 at constant (2015) basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 061

6 166

5 993

4 856

5 277

5 717

- vete

2 878

2 590

2 756

2 583

2 684

2 771

- råg

128

162

210

127

136

151

- korn

1 748

1 952

1 766

1 317

1 529

1 808

- havre

927

1 166

983

650

787

814

- annan spannmål1

380

295

277

180

141

173

Industrigrödor

1 357

1 430

1 772

1 543

1 596

1 728

- oljeväxter

748

864

1 039

925

835

1 020

- proteingrödor

74

70

131

120

133

125

- sockerbetor

529

488

595

489

617

572

- andra industrigrödor

7

7

7

9

11

10

Foderväxter

7 399

7 460

7 987

8 379

8 304

8 559

Köks- och plantskoleväxter

3 203

3 144

3 386

3 524

4 191

4 647

- färska grönsaker

1 544

1 519

1 670

1 726

2 182

2 392

- blommor och växter2

1 659

1 625

1 716

1 798

2 009

2 256

Potatis

2 046

2 069

2 127

2 063

2 214

2 119

Frukt och bär

585

465

441

503

733

818

Andra växter och vegetabiliska produkter

71

86

98

90

96

88

Vegetabilieproduktion

20 722

20 819

21 803

20 958

22 412

23 675

 

 

 

 

 

 

 

Djur

13 682

13 439

13 629

13 831

13 546

12 700

- nötkreatur

6 208

5 876

6 302

6 314

6 170

5 854

- grisar

4 517

4 565

4 403

4 491

4 339

3 888

- hästar

520

564

518

545

566

553

- får och getter

214

212

233

237

258

251

- fjäderfä

1 359

1 380

1 375

1 459

1 461

1 416

- andra djur

863

843

797

785

752

738

Animaliska produkter

11 275

11 286

11 146

10 991

10 972

11 132

- mjölk

9 192

9 209

9 117

8 870

8 806

8 870

- ägg

1 331

1 429

1 458

1 553

1 619

1 705

- andra animaliska produkter

752

647

571

568

547

557

Animalieproduktion

24 957

24 725

24 775

24 822

24 518

23 832

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

45 679

45 544

46 578

45 780

46 930

47 507

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

3 017

3 077

2 935

2 686

2 875

2 862

Jordbrukets produktion

48 696

48 622

49 513

48 466

49 805

50 368

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

4 203

4 304

3 468

4 051

3 849

2 968

Jordbrukssektorns produktion

52 899

52 926

52 981

52 517

53 653

53 337


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)