Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2013–2018 till 2015 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2013–2018 at constant (2015) basic prices, million SEK

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5 540

6 632

7 072

6 304

6 974

3 549

- vete

2 260

3 747

3 960

3 442

4 022

1 884

- råg

152

187

160

109

152

93

- korn

2 049

1 714

1 905

1 754

1 911

1 133

- havre

949

735

779

809

708

363

- annan spannmål1

130

249

268

191

181

77

Industrigrödor

1 814

1 857

1 761

1 704

2 009

1 222

- oljeväxter

1 042

1 027

1 143

874

1 180

678

- proteingrödor

186

198

317

328

333

117

- sockerbetor

575

623

292

492

486

417

- andra industrigrödor

11

10

9

11

10

10

Foderväxter

8 295

9 445

9 783

8 769

9 265

6 824

Köks- och plantskoleväxter

4 545

4 563

4 340

4 387

4 615

4 426

- färska grönsaker

2 449

2 385

2 182

2 218

2 318

2 169

- blommor och växter2

2 096

2 178

2 158

2 169

2 298

2 256

Potatis

2 255

2 127

2 105

2 189

2 184

1 889

Frukt och bär

873

671

793

646

838

753

Andra växter och vegetabiliska produkter

94

111

104

112

109

69

Vegetabilieproduktion

23 415

25 404

25 958

24 110

25 995

18 731

 

 

 

 

 

 

 

Djur

12 831

13 039

13 194

13 381

13 611

13 801

- nötkreatur

5 817

5 975

6 083

6 094

6 165

6 204

- grisar

4 010

4 032

3 943

3 954

4 094

4 254

- hästar

527

499

510

503

527

552

- får och getter

224

240

249

243

261

280

- fjäderfä

1 516

1 623

1 752

1 918

1 910

1 869

- andra djur

738

670

657

669

653

641

Animaliska produkter

11 322

11 447

11 735

11 677

11 413

11 026

- mjölk

8 945

9 087

9 392

9 159

8 920

8 487

- ägg

1 803

1 696

1 778

1 946

1 921

1 969

- andra animaliska produkter

574

664

565

572

572

571

Animalieproduktion

24 153

24 486

24 929

25 059

25 025

24 827

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

47 569

49 890

50 887

49 169

51 019

43 559

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

3 082

3 226

3 195

3 693

3 756

3 681

Jordbrukets produktion

50 651

53 116

54 082

52 863

54 775

47 240

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 588

2 962

3 388

2 729

2 983

2 504

Jordbrukssektorns produktion

54 239

56 078

57 470

55 591

57 758

49 744


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)

2) Blommor och växter för prydnadsändamål (inklusive julgranar)