Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2007–2012 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2007–2012 at basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 013

1 954

1 812

2 280

2 318

2 519

Energi

3 632

4 225

3 688

3 928

4 158

4 276

- elektricitet

1 222

1 361

1 342

1 420

1 398

1 247

- andra bränslen och drivmedel

2 409

2 864

2 346

2 507

2 760

3 029

Handelsgödsel

2 618

3 555

3 176

2 657

2 754

2 749

Växtskyddsmedel

746

761

829

858

835

902

Veterinärkostnader

331

357

350

375

361

347

Djurfoder

10 139

10 614

10 594

11 002

11 535

12 458

- köpt från andra jordbruksföretag

1 650

1 556

1 582

1 865

1 793

1 968

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 816

4 874

4 970

4 388

5 025

5 225

- producerat och konsumerat inom företaget

4 673

4 185

4 042

4 750

4 717

5 264

Underhåll av maskiner och utrustning

2 197

2 317

2 331

2 565

2 687

2 615

Underhåll av byggnader

736

776

725

786

965

915

Jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Indirekt mätta finansiella tjänster

392

529

603

459

517

682

Andra varor och tjänster

8 091

8 455

8 227

9 103

9 245

9 198

Total insatsförbrukning

33 395

36 244

34 981

36 540

38 094

39 453