Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2013–2018 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2013–2018 at basic prices, million SEK

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 675

2 465

2 406

2 625

2 859

3 156

Energi

4 244

4 193

3 861

3 881

4 121

4 650

- elektricitet

1 329

1 170

1 077

1 177

1 251

1 452

- andra bränslen och drivmedel

2 915

3 023

2 784

2 704

2 870

3 197

Handelsgödsel

2 792

2 876

2 859

2 988

2 859

2 884

Växtskyddsmedel

920

1 047

1 072

1 026

1 110

961

Veterinärkostnader

349

319

306

325

348

323

Djurfoder

13 351

12 686

12 303

11 962

13 130

15 170

- köpt från andra jordbruksföretag

1 910

2 023

2 073

1 946

2 269

2 194

- köpt från enheter utanför jordbruket

6 264

5 576

4 959

4 987

4 996

5 863

- producerat och konsumerat inom företaget

5 178

5 087

5 271

5 030

5 865

7 113

Underhåll av maskiner och utrustning

2 719

2 882

2 796

2 964

3 032

3 102

Underhåll av byggnader

866

910

858

890

928

810

Jordbrukstjänster

3 056

3 229

3 195

3 624

3 791

3 883

Indirekt mätta finansiella tjänster

709

743

750

723

708

708

Andra varor och tjänster

9 773

9 767

9 774

9 990

10 698

10 267

Total insatsförbrukning

41 453

41 117

40 180

40 997

43 584

45 914