Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2007–2012 till 2015 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2007–2012 at constant (2015) basic prices,
million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 490

2 047

1 885

2 518

2 408

2 411

Energi

4 138

4 100

3 911

3 820

3 735

3 780

- elektricitet

1 256

1 248

1 216

1 238

1 199

1 141

- andra bränslen och drivmedel

2 882

2 852

2 695

2 582

2 535

2 639

Handelsgödsel

3 111

2 614

2 954

3 122

2 658

2 732

Växtskyddsmedel

901

757

762

937

945

1 018

Veterinärkostnader

442

433

414

437

416

382

Djurfoder

10 857

11 027

12 109

11 622

11 204

11 571

- köpt från andra jordbruksföretag

2 083

1 632

1 792

2 142

1 850

1 964

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 816

5 113

5 628

5 038

5 185

5 215

- producerat och konsumerat inom företaget

3 959

4 282

4 690

4 442

4 169

4 392

Underhåll av maskiner och utrustning

2 560

2 611

2 518

2 705

2 782

2 723

Underhåll av byggnader

861

874

813

847

1 013

942

Jordbrukstjänster

3 017

3 077

2 935

2 686

2 875

2 862

Indirekt mätta finansiella tjänster

473

557

479

459

523

615

Andra varor och tjänster

9 167

9 429

9 093

9 851

9 539

9 341

Total insatsförbrukning

38 017

37 525

37 872

39 004

38 098

38 378