Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2013–2018 till 2015 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2013–2018 at constant (2015) basic prices,
million SEK

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 575

2 443

2 406

2 673

2 983

3 367

Energi

3 850

3 884

3 861

3 992

3 936

3 945

- elektricitet

1 223

1 119

1 077

1 138

1 144

1 183

- andra bränslen och drivmedel

2 627

2 766

2 784

2 854

2 792

2 762

Handelsgödsel

3 072

2 988

2 859

3 508

3 272

3 007

Växtskyddsmedel

1 051

1 121

1 072

1 014

1 058

914

Veterinärkostnader

377

331

306

323

339

295

Djurfoder

12 578

12 529

12 303

11 922

12 599

11 716

- köpt från andra jordbruksföretag

1 811

2 014

2 073

2 000

2 291

1 968

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 939

5 551

4 959

5 125

5 044

5 260

- producerat och konsumerat inom företaget

4 828

4 965

5 271

4 798

5 263

4 487

Underhåll av maskiner och utrustning

2 820

2 933

2 796

2 934

2 938

2 968

Underhåll av byggnader

884

920

858

884

905

771

Jordbrukstjänster

3 082

3 226

3 195

3 693

3 756

3 681

Indirekt mätta finansiella tjänster

640

640

636

679

713

766

Andra varor och tjänster

9 938

9 855

9 774

9 848

10 301

9 277

Total insatsförbrukning

40 867

40 871

40 065

41 469

42 800

40 706