Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2007–2012, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2007–2012, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

22 313

19 979

18 723

22 067

23 130

25 794

Värdet av animalieproduktion

20 302

23 525

21 428

22 967

23 849

23 557

Intäkter från jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

Totalt produktionsvärde

48 825

50 065

45 934

51 304

53 428

55 066

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

33 395

36 244

34 981

36 540

38 094

39 453

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 429

13 821

10 953

14 764

15 334

15 613

- Kapitalförslitning

7 706

8 212

8 705

8 920

9 189

9 507

Förädlingsvärde netto till baspris

7 723

5 608

2 249

5 845

6 145

6 106

+ Övriga produktionssubventioner

9 016

9 419

9 539

9 309

9 351

9 178

Faktorinkomst

16 740

15 027

11 787

15 154

15 496

15 284

- Löner och kollektiva avgifter

2 449

2 472

2 714

2 804

2 865

2 996

Driftsöverskott netto

14 291

12 556

9 073

12 350

12 631

12 288

- Arrende- och hyreskostnader

1 950

2 003

2 082

2 314

2 471

2 565

- Nettoräntekostnader

2 556

2 328

1 970

1 678

2 695

2 788

Företagsinkomst

9 785

8 225

5 021

8 358

7 465

6 935