Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2018 i miljoner kronor samt preliminär utveckling mellan åren 2018–2019, index 2018=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2018 in million SEK and a second estimate for 2019, index 2018=100


Kod

EAA

Värde
2018

Preliminär utveckling

2019

 

 

 

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

5 834

193,7

71,0

137,5

02

Industrigrödor

1 477

152,7

100,7

153,8

03

Foderväxter

10 838

143,1

69,8

99,8

04

Köks- och plantskoleväxter

5 104

105,3

99,0

104,3

05

Potatis

2 142

115,3

78,4

90,4

06

Frukt och bär

958

78,8

125,3

98,8

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

109

153,8

75,0

115,4

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

26 462

143,0

77,8

111,3

11

Djur

14 296

98,9

102,5

101,4

12

Animaliska produkter

13 012

99,2

103,4

102,5

13

Animalieproduktion (11+12)

27 307

99,1

102,9

102,0

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

53 769

120,7

88,3

106,5

15

Produktion av jordbrukstjänster

3 883

100,0

104,2

104,2

16

Jordbrukets produktion (14+15)

57 652

119,3

89,2

106,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 772

107,4

101,0

108,5

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

60 424

118,7

89,7

106,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

45 914

105,6

95,9

101,3

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 510

160,1

76,7

122,8

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

11 068

100,3

103,4

103,7

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

3 442

352,6

52,3

184,3

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 521

.

.

102,2

25

Övriga produktionssubventioner

9 686

.

.

110,9

26

Faktorinkomst (22+25)

13 128

.

.

130,1

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

9 606

.

.

140,4

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

3 280

.

.

104,0

29

Räntekostnader

1 741

.

.

95,9

30

Ränteintäkter

402

.

.

99,6

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 988

.

.

176,5

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

56,0

.

.

97,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,4

.