STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:1

 

 

 

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003
Investments in agricultural machinery and equipment in 2003

 

 

 

 

pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

 

 


Sammanfattning

Jordbrukets investeringar ökade jämfört med år 2000

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 4 532 miljoner kr år 2003. Jämfört med år 2000 (det senaste helt jämförbara året) innebär detta en ökning med 509 miljoner kr eller 12 procent räknat i löpande priser. (I tabell 1 redovisas de totala investeringarna fördelade på de större produktgrupperna.)

Investeringar 1970 - 2003

Sedan mitten av 1970-talet har jordbrukets investeringar trendmässigt minskat räknat i fasta priser. I början av 1990-talet sjönk investeringarna markant med 25-30 procent per år under 1990 och 1991 och med 10-15 procent under 1992 och 1993. Den nedåtgående trenden bröts under åren 1994 - 1999 då investeringarna ökade. Mellan 1999 och 2000 sjönk investeringarna återigen med 12 procent. Mellan de två senaste helt jämförbara åren, dvs. år 2000 och 2003, ökade investeringarna i fasta priser med knappt en halv procent. (I tabell 5 redovisas investeringarna från år 1970 i både fasta och löpande priser.)

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970-2003, i 2003 års priser.

Investments in the agricultural sector in machinery and equipment 1970-2003, in constant prices (2003)