STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gunilla Thorsell, 036 - 15 59 49

Marjatta Niemi, 036-15 59 34

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 5 april 2005.