STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

Statistikrapport 2005:1

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Tabeller

Teckenförklaring

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

2. Investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

3. Investeringar i maskiner och redskap för skörd och tröskning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

4. Investeringar i inomgårdsutrustning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

5. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970 - 2003 i löpande och fasta (2003 års) priser, miljoner kr

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure