STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 1994, 1997, 2000 and 2003, number and million SEK

 

1994

1997

2000

2003

Mkr 2003
i % av
2000

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Traktorer

2 512

826

3 839

1 515

4 035

1 673

3 452

1 578

94

Övrigt för traktorer

..

4

..

4

..

21

..

17

81

Redskap för jordbearbetning

2 084

137

2 743

220

2 200

224

..

178

79

Redskap för sådd och sprid-
ning

1 584

139

3 060

259

2 709

234

..

272

116

Bevattningsutrustning

..

18

..

25

..

14

..

25

179

Redskap för skörd och trösk-
ning

3 941

388

4 421

655

4 807

640

4 912

754

118

Redskap för rotfrukter

1 364

76

1 084

69

352

77

230

95

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

1 074

42

1 214

78

1 235

94

1 820

171

182

Transportredskap och last-
apparater

11 301

144

10 381

203

15 874

292

16 554

271

93

Torkar, kvarnar m.m.

5 312

143

5 252

157

3 885

206

3 949

187

91

Utrustning för mjölkning

..

160

233

98

206

164

13

134

82

Stallutrustning

20 854

387

21 244

237

17 443

309

48 945

472

153

Redskap för grundförbättring

0

0

5

1

353

4

538

4

100

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

3 297

21

2 763

24

6 172

44

14 448

132

300

Skogs- och trädgårdsredskap
för lantbruket

-

-

-

-

-

-

..

242

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

..

2 524

..

3 572

..

4 023

..

4 532

112