STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Gå till nästa tabell

 

2. Investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

2. Investments in equipment for tillage, drilling, sowing and spreading 1994, 1997, 2000 and 2003, number and million SEK

 

1994

1997

2000

2003

Mkr 2003 i
% av 2000

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Plogar1)

603

59

1 077

121

998

117

649

82

70

Tallriksredskap och rotor-
kultivatorer

231

11

253

12

218

12

..

..

..

Harvar och pinnkultivatorer

734

50

735

59

485

49

1 586

58

118

Vältar

470

16

503

23

493

43

..

..

..

Diverse jordbearbetnings-
redskap

46

1

158

5

5

3

..

38

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a jordbearbetningsredskap

..

137

..

220

..

224

..

178

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såmaskiner

308

43

904

126

468

90

522

94

104

Gödselspridare

1 123

77

2 098

108

2 070

116

1 795

137

118

Sprutor m.m.

153

19

52

25

172

28

..

41

146

S:a redskap för sådd och
spridning

..

139

..

259

..

234

..

272

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevattningsutrustning

..

18

..

25

..

14

..

25

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

294

..

504

..

472

..

475

101

 

1.       År 2003 avses tegplogar och växelplogar.