STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Gå till nästa tabell

 

3. Investeringar i maskiner och redskap för skörd och tröskning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

3. Investments in equipment for harvest (incl. combine harvesters) 1994, 1997, 2000 and 2003, number and million SEK

 

1994

1997

2000

2003

Mkr 2003 i
% av 2000

 

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Skördetröskor

126

111

349

376

239

266

210

304

114

Pressar

672

131

584

115

713

160

571

197

123

Räfsor, vändare och sträng-
läggare

1 375

38

1 142

30

596

20

811

38

190

Slåttermaskiner och krossar

1 638

98

2 274

126

3 158

170

3 251

206

121

Hackar för halm och grön-
massa

130

10

72

7

100

10

68

9

90

Diverse

..

1

..

1

..

14

..

9

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för skörd och
tröskning

..

388

..

655

..

640

..

754

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner för rotfrukter

1 364

76

1 084

69

352

77

230

95

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

464

..

723

..

717

..

849

118