STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Gå till nästa tabell

 

4. Investeringar i inomgårdsutrustning 1994, 1997, 2000 och 2003, antal och miljoner kr

4. Investments in indoor equipment 1994, 1997, 2000 and 2003, number and million SEK

 

 

1994

1997

2000

2003

Mkr 2003
i % av
2000

 

Antalt

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Antal

Mkr

Grovfodersilor inkl. utrust
ning

570

67

560

56

599

82

283

42

51

Torkanläggningar och lager-
silor för spannmål

3 358

55

3 384

74

2 244

92

1 744

100

109

Kvarnar och foderbehållare

1 284

21

1 308

27

1 041

32

1 921

45

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a torkar, kvarnar m.m.

5 212

143

5 252

157

3 884

206

3 948

187

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning för mjölkning

..

160

233

98

206

164

..

134

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgödslings- och utfodrings-
anläggningar

20 826

156

10 414

119

9 978

154

3 169

148

96

Stallinredningar

28

231

10 830

118

7 465

155

..

324

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a stallutrustning

20 854

387

21 244

237

17 443

309

..

472

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för underhåll
och rengöring

3 297

21

2 763

24

6 172

44

14 448

132

300

Redskap för grund-
förbättring

0

0

5

1

353

4

-

4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotorer, hydroforer m.m.

..

38

..

27

..

27

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårds-
redskap för lantbruket

-

-

-

-

-

-

..

152

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

..

749

..

544

..

754

..

1 081

143