STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:3

 
Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2004
Investments in agricultural machinery and equipment in 2004
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar ökade jämfört med år 2003

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap har uppskattats till 4 851 miljoner kr år 2004. Jämfört med år 2003 innebär detta en ökning med 319 miljoner kr eller ca 7 procent räknat i löpande priser. Ökningen kan främst hänföras till traktorer, vagnar och transportredskap.

Investeringar 1970 - 2003

Sedan mitten av 1970-talet har jordbrukets investeringar trendmässigt minskat räknat i fasta priser. I början av 1990-talet sjönk investeringarna markant med 25-30 procent per år under 1990 och 1991 och med 10-15 procent under 1992 och 1993. Den nedåtgående trenden bröts under åren 1994 - 1999 då investeringarna ökade. Mellan 1999 och 2002 sjönk investeringarna återigen för att vända uppåt mellan 2002, 2003 och 2004. Mellan de två senaste åren ökade investeringarna i fasta priser med 7 procent.

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970-2003, i 2004 års priser.

Investments in the agricultural sector in machinery and equipment 1970-2004, in constant prices (2004)