STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket (se Statistikrapport 2005:1). Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökningar. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2004 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Försäljningen av traktorer ökade med 163 miljoner kronor mellan 2003 och 2004, en ökning med 10 procent. Antalet försålda traktorer ökade under samma period med ca 9 procent. Det genomsnittliga effektuttaget år 2004 uppgick till 111 hk. Under år 2003 var det genomsnittliga effektuttaget 99 hk.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning under 2004 uppgick till 414 miljoner kronor. Detta var en minskning med 8 % jämfört med år 2003 då investeringarna uppgick till 450 miljoner kronor. Redskap för jordbearbetning har under de senaste åren minskat generellt och då speciellt plogar.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

För gruppen "Redskap för skörd och tröskning" minskade försäljningen med 3 % under 2004 jämfört med 2003. Försäljningen av maskiner för rotfrukter ökade från 95 till 178 miljoner kronor mellan 2003 och 2004.

Transportredskap och lastapparater

Försäljningen av vagnar ökade mellan 2003 och 2004 med 75 miljoner kronor till 246 miljoner. Även för transportredskap och lastapparater noteras en ökning av försäljningen med 11 % jämfört med år 2003. Försäljningen uppgick därmed till 302 miljoner kronor år 2004. Enligt branschen visar marknaden på att transporterna ökar, vilket eventuellt kan kopplas samman med allt större brukningsenheter.

Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölknings- och stallutrustning minskade mellan 2002 och 2004 med 19 resp. 12 %. Investeringarna i torkar och kvarnar m.m. ökade med 11 %.