STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1997 -2004 miljoner kr

2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970 - 2004 i löpande och fasta (2004 års) priser, miljoner kr

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure