STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1997 -2004 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 1997 - 2004, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2004
i % av
2003

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Traktorer

1 515

1 448

1 764

1 673

1 637

1 645

1 578

1 741

106

Övrigt för traktorer

4

2

3

21

15

-

17

28

165

Redskap för jordbearbetning

220

194

182

224

207

176

178

161

90

Redskap för sådd och sprid-
ning

259

238

238

234

235

210

272

253

93

Bevattningsutrustning

25

25

25

14

14

14

25

25

100

Redskap för skörd och trösk-
ning

655

689

706

640

655

791

754

731

97

Redskap för rotfrukter

69

57

82

77

81

77

95

178

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

78

78

92

94

65

78

171

246

144

Transportredskap och last-
apparater

203

236

282

292

281

276

271

302

111

Torkar, kvarnar m.m.

157

174

200

206

197

209

187

208

111

Utrustning för mjölkning

98

301

291

164

293

287

134

108

81

Stallutrustning

237

107

118

309

210

259

472

414

88

Redskap för grundförbättring

1

1

0

4

-

2

4

3

75

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

24

33

52

44

70

55

132

135

102

Skogs- och trädgårdsredskap
för lantbruket

-

-

-

-

-

-

242

318

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

3 572

3 583

4 035

4 023

3 960

4 107

4 532

4 851

107