STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater
Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket (se Statistikrapport 2005:1). Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökningar. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2005 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Försäljningen av traktorer ökade med 109 miljoner kronor mellan 2004 och 2005, en ökning med 6 procent. Antalet försålda traktorer ökade under samma period med knappt 1 procent. Det genomsnittliga effektuttaget år 2005 uppgick till 110 hk. Under år 2004 var det genomsnittliga effektuttaget 111 hk.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning under 2005 uppgick till 338 miljoner kronor. Detta var en minskning med 18 % jämfört med år 2004 då investeringarna uppgick till 414 miljoner kronor. Redskap för jordbearbetning har under de senaste åren minskat generellt och då speciellt plogar.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

För gruppen "Redskap för skörd och tröskning" minskade försäljningen med 10 % under 2005 jämfört med 2004. Försäljningen av maskiner för rotfrukter minskade med 58 miljoner kronor eller 33 % mellan 2004 och 2005 men var 2005 högre än vad den var under perioden 1998 - 2003.

Transportredskap och lastapparater

Försäljningen av vagnar minskade mellan 2004 och 2005 med 29 miljoner kronor till 217 miljoner men var 2005 högre än vad den var under perioden 1998 - 2003. För transportredskap och lastapparater noteras en ökning av försäljningen med 15 % jämfört med år 2004. Försäljningen uppgick därmed till 347 miljoner kronor år 2005. Utvecklingen har under de senaste två åren varit densamma och enligt branschen visar denna att transporterna ökar, vilket eventuellt kan kopplas samman med allt större brukningsenheter.

Mjölknings- och stallutrustning samt övr. inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölknings- och stallutrustning ökade mellan 2004 och 2005 med 24 resp. 13 %. Investeringarna i torkar och kvarnar m.m. minskade med 3 %.