STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning.

Uppgifterna i denna statistikrapport avseende 2005 baseras på en urvalsundersökning, liksom 2001 och 2002 års undersökningar, medan 2000 och 2003 års beräkningar baserades på totalundersökningar. Undersökningarna riktar sig till tillverkare och importörer av lantbruksmaskiner i landet och mäter dessa företags leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exkl. moms).

Undersökningen omfattar endast köp av nya maskiner och redskap. Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Skillnader från tidigare års undersökningar

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning har därmed ersatts av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten på vissa varugrupper kan därmed bli något sämre mellan 2003 - 2005 och tidigare år.

I denna statistikrapport redovisas de senaste sju åren, dvs. 1998 - 2005. För de senaste åren då totalundersökning skett, 1994, 1997, 2000 och 2003, finns uppgifter i föregående års rapport som finns publicerad på Jordbruketsverkets webbplats (www.sjv.se), Statistik, under Jordbrukets ekonomi "Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 2003" (Statistikrapport 2005:1), publicerad 2005-04-05.

En ny post i undersökningen fr.o.m. 2003 är "Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket". Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för självavverkande jordbrukare. Trädgårdsredskap är som exempel små traktorer, jordfräsar, sprutor avsedda för trädgårdsnäringen m.m.