STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2005

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 1997 -2005 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 1997 - 2005, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2005
i % av
2004

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Traktorer

1 448

1 764

1 673

1 637

1 645

1 578

1 741

1 850

106

Övrigt för traktorer

2

3

21

15

-

17

28

23

82

Redskap för jordbearbetning

194

182

224

207

176

178

161

126

78

Redskap för sådd och sprid-
ning

238

238

234

235

210

272

253

212

84

Bevattningsutrustning

25

25

14

14

14

25

25

25

100

Redskap för skörd och trösk-
ning

689

706

640

655

791

754

731

658

90

Redskap för rotfrukter

57

82

77

81

77

95

178

120

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

78

92

94

65

78

171

246

217

88

Transportredskap och last-
apparater

236

282

292

281

276

271

302

347

115

Torkar, kvarnar m.m.

174

200

206

197

209

187

208

201

97

Utrustning för mjölkning

301

291

164

293

287

134

108

134

124

Stallutrustning samt övrig
inomgårdsutrustning

107

118

309

210

259

472

414

469

113

Redskap för grundförbättring

1

0

4

-

2

4

3

1

33

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

33

52

44

70

55

132

135

144

107

Skogs- och trädgårdsredskap
för lantbruket

-

-

-

-

-

242

318

317

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

3 583

4 035

4 023

3 960

4 107

4 532

4 851

4 844

100