STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal företag, antal personer samt antal årsverken för olika verksamheter på jordbruksföretag år 2005, per område.

1b. Antal företag, antal personer samt antal årsverken på jordbruksföretag år 2005 per driftsinriktning, brukarens ålder samt åkerareal

2. Antal företag med olika kombinationsverksamheter samt antal årsverken och omsättning på dessa.

3a. Antal företag, areal skogsmark samt andelen skog vid jordbruksföretag år 2005.

3b. Antal företag, areal skogsmark samt andelen skog vid jordbruksföretag år 2005.

4. Intäkter och kostnader i jord-och skogsbruk efter tre typgrupper år 2005

5a. Hushållens inkomster 2004. Medeltal, kr.

5b. Hushållens inkomster 2004. Medeltal kr.

6a. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2004. Medeltal kr.

6b. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2004. Medeltal kr.

7a. Inkomst av tjänst 2004. Medeltal kr.

7b. Inkomst av tjänst 2004. Medeltal kr.

8a. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning netto 2004. Medeltal kr.

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning netto 2004. Medeltal kr.

9a. Skattefria positiva transfereringar 2004. Medeltal kr.

9b. Skattefria positiva transfereringar 2004. Medeltal kr.

10a. Negativa transfereringar och allmänna avdrag 2004. Medeltal kr.

10b. Negativa transfereringar och allmänna avdrag 2004. Medeltal kr.

11a. Hushållsinkomst efter transfereringar 2004. Medeltal kr.

11b. Hushållsinkomst efter transfereringar 2004. Medeltal kr.

12a. Justerad inkomst av näringsverksamhet efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

12b. Justerad inkomst av näringsverksamhet efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

13a. Inkomst av tjänst efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

13b. Inkomst av tjänst efter ensamstående och samtaxerade föertagare 2004. Medeltal kr

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure