STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal företag, antal personer samt antal årsverken för olika verksamheter på jordbruksföretag år 2005, per område.

1a. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) per activity on agricultural holdings 2005 per area

Område


Jordbruksverksamhet

Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket

Verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket

 

Antal företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal

personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

2 005

5 613

2 582

678

1 803

565

516

1 176

383

Uppsala

2 679

6 140

2 599

764

1 461

525

608

1 388

665

Södermanlands

2 172

5 299

2 458

779

1 554

612

531

814

322

Östergötlands

3 600

8 786

4 097

1 104

2 435

903

764

1 307

650

Jönköpings

3 865

8 689

3 804

751

1 504

468

833

1 733

909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 617

5 671

2 453

405

898

335

371

519

200

Kalmar

3 400

8 576

4 216

889

1 618

605

602

872

413

Gotlands

1 680

3 956

2 158

335

689

252

209

562

..

Blekinge

1 409

4 085

1 470

202

552

200

336

556

267

Skåne

9 783

26 396

11 566

2 030

4 463

1 485

1 544

3 046

1 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 707

8 570

3 794

598

1 297

500

486

1 399

1 056

Västra Götalands

15 144

32 034

12 723

3 272

5 747

1 895

2 799

4 715

2 428

Värmlands

4 176

8 784

2 866

596

..

258

640

958

548

Örebro

2 624

5 536

2 178

583

979

326

676

936

424

Västmanlands

2 279

4 849

1 952

484

964

400

409

1 501

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 422

5 171

1 925

538

1 115

..

522

764

..

Gävleborgs

2 870

5 972

2 208

684

1 475

562

326

..

..

Västernorrlands

2 644

5 927

1 966

423

..

..

426

512

244

Jämtlands

2 094

4 281

1 690

417

891

278

247

351

141

Västerbottens

2 993

6 142

2 216

558

993

..

423

748

390

Norrbottens

1 642

3 407

1 240

233

..

167

234

395

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 754

16 103

7 518

1 355

2 899

1 049

767

1 836

985

Götalands mellanbygder

7 133

19 592

9 158

1 211

2 547

951

961

1 845

983

Götalands norra slättbygder

8 802

19 733

8 575

2 056

4 022

1 526

1 629

2 928

1 733

Svealands slättbygder

11 830

28 215

11 946

3 407

6 964

2 432

2 962

5 967

3 093

Götalands skogsbygder

21 979

47 964

19 813

4 655

9 105

2 919

4 372

7 762

4 011

Mellersta Sveriges skogsb.

7 798

16 026

5 604

1 344

2 618

777

1 065

1 753

795

Nedre Norrland

7 312

15 432

5 660

1 412

3 094

1 137

1 005

..

..

Övre Norrland

5 200

10 819

3 889

882

1 669

520

742

1 276

591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO1

33 519

83 643

37 196

8 029

16 432

5 959

6 319

12 576

6 794

RO2

29 777

63 990

25 417

5 999

11 723

3 695

5 438

9 515

4 806

RO3

12 512

26 251

9 549

2 294

4 763

1 657

1 747

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2 041

3 698

1 210

328

599

204

269

513

241

Stödområde 2a

5 066

11 037

4 098

980

2 047

547

701

1 048

470

Stödområde 2b

3 688

7 854

2 886

722

1 567

669

554

701

317

Stödområde 3

3 588

6 941

2 380

644

1 313

..

530

..

..

Stödområde 4a

4 836

10 284

3 526

741

1 381

452

625

1 056

553

Stödområde 4b

1 022

2 665

922

208

326

85

282

336

232

Stödområde 5a

11 698

25 055

10 239

2 648

4 821

1 624

2 413

3 682

1 770

Stödområde 5b

12 687

27 692

11 982

2 465

4 750

1 502

2 268

4 951

2 925

Stödområde 5c

4 134

10 188

4 373

1 268

2 658

742

753

1 440

543

Stödområde 5m

1 915

4 717

2 202

488

983

411

365

459

189

Övriga riket

25 133

63 754

28 344

5 832

12 473

4 680

4 744

9 722

5 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

75 808

173 884

72 162

16 323

32 918

11 311

13 504

25 319

13 412