STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2004. Medeltal kr.

6b. Business income 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

65 437

18 337

59 248

20 750

17 350

17 753

71 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

67 250

19 151

62 847

21 359

12 441

13 145

72 400

Trädgårdsväxter

68 765

12 714

62 256

29 033

21 854

22 702

80 462

Jordbruks- och trädgårdsväxter

113 731

40 562

107 583

-21 579

36 427

32 822

132 359

Mjölkkor

154 287

91 707

149 052

62 112

54 829

55 392

188 985

Köttdjur

53 312

23 864

49 712

22 892

11 395

12 864

59 067

Nötkreatur, blandat

143 708

75 664

139 262

63 098

46 942

47 864

172 813

Andra husdjur

42 358

6 810

35 093

12 168

12 196

12 190

44 981

Blandad husdjursskötsel

49 049

5 095

41 545

16 445

17 237

17 104

54 621

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

84 766

17 272

78 767

13 438

20 953

20 374

94 443

- mest husdjur

78 544

20 708

72 675

28 826

18 644

19 547

87 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

75 273

26 077

72 618

43 444

12 661

14 041

82 626

1600-3199

150 856

70 163

148 298

22 257

26 592

26 489

169 432

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

99 707

54 602

94 488

29 104

28 794

28 828

110 508

3200-5599

169 274

108 680

166 180

68 579

60 442

60 798

211 076

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

112 321

63 191

106 828

46 076

27 946

30 086

127 420

3200-5599

179 445

110 816

175 934

80 132

58 411

59 293

222 427

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

132 718

93 281

125 872

60 053

44 713

47 638

157 010

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

113 778

71 146

108 330

48 131

32 128

34 277

130 326

3200-5599

176 665

128 881

173 865

87 545

63 519

64 725

223 029

5600-

178 021

110 424

175 507

74 608

71 721

71 811

234 395

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

100 628

67 930

98 054

44 778

20 977

22 986

115 502

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

126 496

..

126 597

..

38 616

39 293

164 339