STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Inkomst av tjänst 2004. Medeltal kr.

7b. Employment income 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

138 457

150 617

140 055

199 385

150 518

156 315

265 914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

148 581

162 406

149 847

204 984

159 782

163 349

278 086

Trädgårdsväxter

112 263

110 236

112 027

176 035

139 305

143 645

241 804

Jordbruks- och trädgårdsväxter

80 066

120 494

83 463

167 833

133 575

135 704

202 564

Mjölkkor

27 783

56 634

30 197

110 675

105 747

106 128

132 609

Köttdjur

136 829

127 858

135 732

178 563

152 205

155 574

263 457

Nötkreatur, blandat

31 128

68 565

33 574

109 501

114 395

114 116

139 214

Andra husdjur

162 262

160 260

161 853

218 733

157 575

168 997

307 528

Blandad husdjursskötsel

121 109

136 320

123 706

189 671

144 346

151 927

256 963

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

105 252

146 265

108 897

200 691

148 855

152 848

240 033

- mest husdjur

101 417

125 225

103 832

181 533

146 772

149 856

231 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

141 335

159 224

142 301

191 649

159 830

161 256

269 998

1600-3199

83 617

117 113

84 679

203 973

159 449

160 503

227 656

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

31 431

60 953

34 847

158 023

118 288

122 578

122 381

3200-5599

21 254

42 341

22 331

71 658

98 544

97 367

122 377

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

38 354

63 291

41 142

136 145

118 033

120 171

145 796

3200-5599

20 914

59 753

22 902

81 240

107 230

106 174

135 482

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

36 178

60 575

40 414

103 853

111 744

110 239

138 979

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

36 079

61 860

39 374

128 338

116 594

118 171

138 223

3200-5599

21 686

48 860

23 279

80 286

101 872

100 788

128 659

5600-

28 446

64 843

29 799

108 761

96 324

96 714

131 643

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

83 738

96 037

84 706

149 517

144 708

145 114

212 481

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

39 164

..

39 821

..

130 192

129 984

193 467