STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning netto 2004. Medeltal kr.

8b. Net income from capital excl. Net interest adjustment for self-employed 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

3 015

222

2 648

-1 941

775

453

3 965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

5 442

300

4 971

-1 033

1 920

1 687

7 110

Trädgårdsväxter

1 402

-7 949

316

-503

52

-14

2 009

Jordbruks- och trädgårdsväxter

11 418

-4 575

10 074

-15 502

3 246

2 081

13 894

Mjölkkor

3 023

3 736

3 083

1 603

2 790

2 698

6 346

Köttdjur

2 399

593

2 178

2 119

446

660

3 620

Nötkreatur, blandat

5 159

5 271

5 166

1 709

4 676

4 506

9 408

Andra husdjur

925

-259

683

-5 544

-740

-1 637

676

Blandad husdjursskötsel

-573

1 428

-231

-1 175

-275

-426

377

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

2 445

-2 705

1 987

-13 623

1 726

544

3 806

- mest husdjur

3 949

-1 123

3 434

-267

1 599

1 433

5 690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

5 503

2 020

5 315

1 956

2 122

2 114

7 849

1600-3199

9 573

5 286

9 437

-4 064

5 410

5 185

15 230

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

6 564

1 928

6 028

-4 253

6 257

5 122

9 418

3200-5599

2 106

4 198

2 213

4 492

4 291

4 300

7 027

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

5 612

4 414

5 478

1 433

3 699

3 432

8 790

3200-5599

2 521

9 121

2 859

-1 499

1 630

1 503

5 796

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

1 645

1 419

1 606

4 332

-33

800

2 628

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

4 944

2 857

4 677

1 477

3 390

3 133

7 453

3200-5599

2 074

4 673

2 226

2 104

2 496

2 477

5 691

5600-

1 254

-1 276

1 160

-219

2 953

2 854

5 509

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

2 639

1 228

2 528

3 899

2 019

2 178

5 599

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

5 006

..

5 066

..

-1 328

-1 330

7 541