STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Skattefria positiva transfereringar 2004. Medeltal kr.

9b. Tax-free positive transfer 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

664

9 610

1 840

581

10 814

9 600

11 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

643

8 669

1 378

337

9 747

9 005

10 511

Trädgårdsväxter

1 268

7 405

1 981

278

8 379

7 422

11 823

Jordbruks- och trädgårdsväxter

508

14 847

1 713

245

11 460

10 763

13 284

Mjölkkor

490

7 607

1 086

869

13 525

12 547

13 794

Köttdjur

651

9 268

1 705

397

11 884

10 416

12 040

Nötkreatur, blandat

321

8 180

834

844

13 180

12 475

12 433

Andra husdjur

769

11 550

2 973

430

11 140

9 140

14 029

Blandad husdjursskötsel

695

11 177

2 485

1 542

11 929

10 191

13 820

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

710

9 366

1 479

451

11 605

10 746

12 520

- mest husdjur

568

9 401

1 464

389

11 354

10 381

12 726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

509

8 045

916

96

9 885

9 446

10 690

1600-3199

474

10 894

804

2

11 394

11 124

13 404

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

361

4 123

796

106

6 998

6 254

7 252

3200-5599

478

8 929

909

654

14 001

13 417

15 112

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

473

5 728

1 060

857

10 674

9 515

10 288

3200-5599

505

8 451

911

0

15 389

14 764

16 307

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

628

7 301

1 787

349

10 487

8 554

11 528

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

480

5 879

1 170

541

9 798

8 555

9 822

3200-5599

535

9 732

1 074

1 176

14 818

14 133

15 944

5600-

222

14 889

767

761

17 252

16 735

17 490

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

497

10 824

1 310

853

14 223

13 094

14 326

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

743

..

1 016

..

11 829

11 635

16 972