STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Negativa transfereringar och allmänna avdrag 2004. Medeltal kr.

10b. Negative transfers and general deductions 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

72 444

60 258

70 843

75 512

54 407

56 911

115 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

77 694

65 802

76 606

79 078

56 609

58 382

121 526

Trädgårdsväxter

66 804

50 424

64 902

68 609

53 501

55 286

113 363

Jordbruks- och trädgårdsväxter

73 645

52 735

71 889

58 584

55 938

56 102

119 315

Mjölkkor

60 454

49 056

59 500

55 010

51 408

51 687

104 187

Köttdjur

66 791

51 752

64 953

68 604

52 321

54 402

108 493

Nötkreatur, blandat

59 940

48 235

59 175

54 292

52 466

52 570

103 464

Andra husdjur

74 004

60 371

71 218

79 637

55 281

59 830

121 734

Blandad husdjursskötsel

61 651

54 841

60 489

71 593

52 734

55 889

107 773

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

67 159

58 724

66 409

71 660

55 072

56 350

113 578

- mest husdjur

63 780

51 357

62 519

70 997

53 851

55 372

108 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

77 257

69 557

76 841

81 429

55 871

57 016

121 109

1600-3199

84 456

74 953

84 154

80 708

63 064

63 482

138 850

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

43 932

39 957

43 472

56 522

46 975

48 006

75 556

3200-5599

62 906

48 976

62 195

44 704

51 031

50 754

107 667

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

49 707

41 390

48 777

59 955

46 047

47 688

87 872

3200-5599

66 044

58 190

65 642

49 346

52 485

52 357

115 181

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

55 114

49 885

54 206

52 132

49 559

50 049

94 523

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

49 470

43 863

48 754

56 522

47 092

48 359

86 373

3200-5599

65 746

58 438

65 318

53 031

52 988

52 990

113 837

5600-

70 113

55 492

69 570

58 500

55 183

55 287

121 381

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

64 676

56 173

64 007

71 885

54 358

55 838

111 329

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

63 570

..

63 711

..

55 005

55 142

124 942