STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag, antal personer samt antal årsverken på jordbruksföretag år 2005 per driftsinriktning, brukarens ålder samt åkerareal

1b. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) on agricultural holdings 2005 per type of farming, age and arable land.

 

Område
Driftsinriktning

Jordbruksverksamhet

Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket

Verksamhet som inte hade direkt samband med jordbruket

 

Antal företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal

personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

18 779

..

15 161

5 016

9 757

3 614

4 038

7 561

4 219

Trädgårdsväxter

1 313

..

4 502

173

625

181

86

223

115

Jordbr. - och trädgårdsväxter

751

..

1 411

213

648

223

152

415

..

Mjölkkor

7 542

..

15 657

1 823

4 388

1 706

828

1 435

461

Köttdjur

10 742

..

10 382

2 831

5 557

1 758

2 572

4 187

2 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

614

..

1 323

218

536

216

125

174

39

Andra husdjur

3 459

..

4 355

737

1 651

529

700

1 279

662

Blandad husdjursskötsel

1 965

..

2 638

402

1 045

354

328

598

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

2 153

..

2 557

496

1 059

440

293

426

183

- mest husdjur

3 562

..

4 298

1 267

2 591

969

838

1 508

526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

24 928

..

9 877

3 147

5 062

1 322

3 543

7 512

4 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 29 år

..

..

1 827

427

933

279

383

437

239

30-39 år

..

..

9 340

2 124

4 214

1 443

1 276

2 336

1 306

40-49 år

..

..

18 707

4 198

9 743

3 312

3 870

7 139

3 802

50-64 år

..

..

31 050

7 594

14 609

5 368

6 917

13 781

7 583

65- år

..

..

11 238

1 980

3 419

908

1 058

1 626

481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,0

945

5 143

2 772

129

..

..

115

..

..

2,1 - 5,0

14 486

25 377

6 367

1 585

2 644

521

2 056

4 169

2 216

5,1 - 10,0

14 117

26 580

7 688

2 031

3 330

958

2 080

4 428

2 674

10,1 - 20,0

14 147

29 661

9 851

2 438

4 818

1 558

2 813

4 312

1 981

20,1 - 30,0

7 583

15 576

6 418

1 774

3 517

1 010

1 559

2 633

1 555

30,1 - 50,0

8 862

20 535

9 831

2 915

5 476

2 021

1 943

3 437

1 882

50,1 - 100,0

9 569

25 885

14 367

3 097

6 208

2 218

1 871

3 880

2 013

Över 100,0

6 099

25 127

14 868

2 354

6 610

2 910

1 066

2 276

1 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

75 808

173 884

72 162

16 323

32 918

11 311

13 504

25 319

13 412