STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

Jordbruksföretagets kombinationsverksamheter och jordbrukarhushållets inkomster

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Hushållsinkomst efter transfereringar 2004. Medeltal kr.

11b. Household income after transfers 2004. Average SEK.

 

Företagare

Make/maka

Hushåll

 

Män

Kvinnor

Samtliga

Män

Kvinnor

Samtliga

 

Hela riket

135 129

118 529

132 948

143 263

125 050

127 211

238 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

144 222

124 724

142 437

146 570

127 282

128 804

246 581

Trädgårdsväxter

116 895

71 982

111 679

136 234

116 089

118 469

222 735

Jordbruks- och trädgårdsväxter

132 077

118 594

130 945

72 414

128 771

125 268

242 786

Mjölkkor

125 130

110 627

123 916

120 249

125 483

125 078

237 546

Köttdjur

126 400

109 831

124 374

135 366

123 608

125 111

229 691

Nötkreatur, blandat

120 376

109 445

119 661

120 861

126 727

126 392

230 404

Andra husdjur

132 310

117 990

129 384

146 150

124 890

128 860

245 479

Blandad husdjursskötsel

108 628

99 179

107 015

134 889

120 502

122 908

218 007

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

126 013

111 473

124 721

129 298

128 067

128 162

237 224

- mest husdjur

120 698

102 853

118 887

139 483

124 518

125 846

228 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urval av typgrupper

 

 

 

 

 

 

Riksområde 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

800-1599

145 364

125 810

144 309

155 715

128 627

129 841

250 054

1600-3199

160 065

128 503

159 065

141 459

139 780

139 820

286 872

Riksområde 1 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

94 131

81 649

92 687

126 459

113 361

114 776

174 003

3200-5599

130 205

115 173

129 437

100 679

126 246

125 127

247 925

Riksområde 2 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

107 052

95 233

105 730

124 556

114 305

115 515

204 422

3200-5599

137 341

129 951

136 963

110 526

130 175

129 376

264 831

Riksområde 3 Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

116 055

112 691

115 471

116 456

117 353

117 182

215 622

Hela riket Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

105 811

97 880

104 797

121 965

114 817

115 777

199 451

3200-5599

135 214

133 709

135 125

118 080

129 717

129 132

259 487

5600-

137 829

133 388

137 664

125 410

133 067

132 827

267 657

Hela riket Köttdjur

 

 

 

 

 

 

 

1600-3199

122 825

119 846

122 590

127 162

127 569

127 534

236 579

Hela riket Svin

 

 

 

 

 

 

 

3200-5599

107 838

..

108 788

..

124 304

124 440

257 377